ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (11)

ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ใช้หัวข้อการประเมินเดียวกัน ครูอ้อยจึงพูดรวมกันไปด้วยกัน...หวังว่าคงเข้าใจ

เมื่อบันทึกที่ผ่านมา ครูอ้อยได้นำพาท่านผู้อ่านจัดทำแฟ้มต่างๆเพื่อเก็บผลงาน  เอกสาร หนังสือสำคัญต่างๆแล้ว  จากบันทึกเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (10)

นอกจากนั้น...ครูอ้อย...ยังได้นำเสนอแฟ้มพัฒนางาน  ที่จัดเป็น PDF ให้ท่านผู้อ่านได้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มผลงานด้วย  หากท่านยังไม่ได้อ่าน  เรียนเชิญชมบันทึกนี้ก่อน  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (8)

แต่วันนี้ ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะกล่าวย้อนไปถึง  แฟ้มผลงานเพื่อรอรับการประเมินด้านที่1  ที่ได้กล่าวไปแล้ว  เป็นตอนที่1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ในบันทึกเรื่อง ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)

ส่วนวันนี้  บันทึกนี้ ครูอ้อยจะเขียนเกี่ยวกับ ตอนที่ 2  ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ  ข้อ 21-40 มีสาระสำคัญดังนี้

1.  พูดถึงอาชีพของตนในทางบวกอยู่เสมอ

2.  เข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

3.  ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงาน

4.  ศรัทธาและพึงพอใจกับงานที่ทำ

5.  ยอมรับและปรับปรุงแก้ไขงานที่ผิดพลาด

6.  ทำงานด้วยความตั้งใจให้มีคุณภาพ

7.  รักความถูกต้องและความเป็นธรรมในวิชาชีพ

8.  ช่วยชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจในวิชาชีพได้ถูกต้อง

9.  ยอมรับในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน

10.  คิดทางบวก  ไม่วิจารณ์ผลงานของเพื่อนในทางลบ

11.  ยินดีกับเพื่อนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

12.  ยึดถือแบบยอ่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน

13.  ทำงานได้กับทุกคน

14.  รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมงาน

15.  สละเวลาแนะนำช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบปัญหาการทำงาน

16.  ปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่เสมอ

17.  ให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

18.  ช่วยงานอื่นเมื่อจำเป็น  แม้ไม่ใช่ภาระของตน

19.  ไม่ยึดติดในความคิดของตน  โดยไม่ยอมรับสิ่งใหม่

20.  ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานอยู่เสมอ

ครูอ้อยอ่านทั้งหมด 20 ข้อแล้ว ดูเหมือนจะง่ายในการจัดทำเอกสาร  แต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลย  ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนเสียก่อนว่า  จะจัดทำร่องรอยเอกสารอย่างไร  ให้มีหลักการและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะจากครูอ้อย  ควรจะมีอะไรบ้างที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารร่องรอย  เช่น  การแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  นับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  และความเจริญก้าวหน้าของศิษย์  หรือ  ผู้รับบริการ  จึงควรมีอุดมการณ์  อุทิศเวลาให้กับงาน  มุ่งเน้นประสิทธิภาพและคุณภาพ  รวมทั้งมีน้ำใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#siriporn#dearenglishteacher#englishteacherkm#englishteacher#diary#englishkm#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ#แฟ้มผลงานครู

หมายเลขบันทึก: 70081, เขียน: 29 Dec 2006 @ 14:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)