วันนี้ที่ทำงานเงียบมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายลาหยุดกันเกือบหมด เรียกได้เกือบทั้งสถาบันเลยก็ได้ วันนี้จึงไม่มีงานอะไรให้ทำเลยครับ ผมเลยหาข้อมูลเรื่อแสงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลช่วยนายวีระพงษ์เขียนบทโครงการที่จะต้องทำส่งที่นี่