เริ่มสยายปีก ... ธันวาคม 2549

        MSU-KM Team คุยกันแล้วได้ข้อสรุปว่าจะเดินเรื่อง KM ในมมส. อย่างไร (Model ABC) และได้จัดประชุมชี้แจงให้ประชาคม มมส. ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ จากนั้น...Blogger หน้าใหม่ของ มมส. ได้ก่อเกิดขึ้นจากหลายผู้หลายนามจากหลายๆ หน่วยงาน จากประสบการณ์เท่าที่ผมเริ่มทำงานตรงนี้มาแต่แรกเริ่มจนกระทั่งทุกวันนี้พบว่า จากอดีตที่เคยจัดประชุม สัมมนา อบรมต่างๆ เกิด Blogger และ CoPs มากมายก็จริง แต่แล้วก็ล้มหายไปจากโลกเสมือนจริง อาจรวมถึงโลกจริงๆ ด้วยก็เป็นได้ แต่จะด้วยประการใดนั้นเราคงไม่ย้อนเวลากลับไปถามอดีตกันให้เสียเวลา เดือนธันวาคมนี้ จำนวน Blogger หน้าเดิมๆ (อย่างผม) และอีกหลายๆท่านที่มิได้กล่าวไว้(ขออภัยด้วยครับ) ได้เขียนบันทึกกันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
        ...ส่วน Blogger หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีแววที่จะประสบความสำเร็จ(ระดับปัจเจก) และกำลังพยายามตีแผ่ขยายวงกว้าง เพิ่มพลังทวีคูณขึ้นไปอย่างมีประสิทธิผล เรียกว่า "กำลังสยายปีก" เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง นี้เป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกถึง สิ่งที่ผม ทีมงาน MSU-KM ได้คิดและกระทำลงไปส่วนหนึ่งนั้น "ไม่เสียแรงเปล่า"  ...หากมองในด้านลบบางท่านอาจคิดในใจว่า "มมส.เราเดินเรื่องนี้ช้าน่ะ"  ...แต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วเห็นว่าไม่ช้าหรอกครับ เรายังเดินไปพร้อมๆ กับคนอื่นๆ เพียงแต่เราอาจสะดุดบ้าง หกล้มบ้าง เป็นธรรมดาของการเดิน ซึ่งอาจทำให้เราขาดความต่อเนื่องและเป็นเอกเทศ ภาพใหญ่ KM ของ มมส. จึงอาจถูกมองไม่เป็นเรื่องราวเดียวกันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

เริ่มกระพือปีก (เล็กๆ)

        หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2549 เท่าที่ผมสามารถจะรับรู้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ พบว่า หลายหน่วยงานมีการติดต่อเพื่อหาวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) จำนวนหนึ่ง และบางหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอ หมายถึง มี MSU-KM Team อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ อยู่แล้ว ส่วนหนึ่งลงมือปฏิบัติกันที่หน่วยงานด้วย และอีกส่วนหนึ่งก็ได้ออกไปให้ความรู้เรื่อง KM กับหน่วยอื่นๆ เช่น กองกลาง ศูนย์ประกันและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งที่ CARD เองก็เช่นเดียวกัน คือ Open Mind ไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แล้วเริ่มทยอย Open Blog กันเป็นระยะๆ เริ่มมี Blogger บ้างแล้ว เพราะส่วนมากเราคุยกันในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า
        ...เฉพาะส่วนตัวผมเอง (ธันวาคม) ได้รับการติดต่อล่วงหน้าไว้แล้ว 2 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งสองคณะนี้ผมต้องไปให้ความรู้เรื่อง KM และทำ Workshop ให้ด้วยช่วงต้นปีหน้า (มกราคม 2550)

มกราคม 2550 : เริ่มบินกันจริงๆ

       ... MSU-KM Team จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ "KM การพัฒนาสู่ LO ที่ยั่งยืน" โดยเน้นที่ KCO และ KF ได้เชิญวิทยากรจากทีมงาน KM ของ บ.ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระดับประเทศว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาและประสบผลสำเร็จมากเรื่องนี้ เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริงด้านการพัฒนาองค์กรด้วย KM ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
        ...MSU-KM Team จัดทำและเสนอแผนจัดการ KM (หัวปลาและดวงตานก) ให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ...และในเดือนต่อไป ก็จะได้บินกันจริงๆ จังๆ ตามแผนที่ได้กำหนด "หัวปลาและดวงตานก" เสียทีครับ (หวังว่าคงไม่ปีกหักด้วยเหตุปัจจัย หรือภัยใดๆ น่ะครับ)

เสมือนว่าเป็นบทสรุป ภาพรวม KM มมส. ปี พ.ศ. 2549

วิชิต ชาวะหา
ตีหนึ่งสี่สิบแปดแล้วครับ (หาว...)
29-12-2006