โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549 โรงพยาบาลศรีครินทร์ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงพยาบาลประจำปี 2550 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้หัวหน้างานเวชกรรมสังคม และหัวหน้าหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาด้วย ผลจากการสัมมนาครั้งนั้นโรงพยาบาลมีเข้มมุ่งที่จะดำเนินงานอยู่ 5 ด้าน และ 1 ใน 5 ด้านนั่นก็คือ การพัฒนาระบบการบริการเพื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวงจร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้งานเวชกรรมสังคมและแผนกการพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวจะได้เป็นแกนนำในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมาย ตามเข็มมุ่งที่กำหนดไว้ กิจกรรมต่าง ๆ จะได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่มกราคม 2550 เป็นต้นไป แนวคิดหลักการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลที่ปรับบทบาทให้สมดุล คือ บทบาทในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพิ่มบทบาทในด้านการสร้าง/ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยทำให้โรงพยาบาลเป็นตัวอย่างของสถานที่ทำงาน ที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy workplace) และบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นแบบอย่างของผู้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับการดูแลในชุมชน และการดำเนินการเชิงรุกในชุมชน ดูแลคนป่วยไม่ให้ป่วยซ้ำและไม่ให้ป่วยหนักขึ้น ในการดำเนินเรื่องดังกล่าวนี้คาดว่าไม่ใช่เรื่องที่ลำบากเกินความสามารถ เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ได้ดำเนินงานมาแล้วหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่อผู้ป่วยและญาติ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อสิ่งแวดล้อม/ชุมชน ความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นอย่างไร จะนำข่าวสารแจ้งต่อทุกท่านที่สนใจต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#งานเวชกรรมสังคม

หมายเลขบันทึก: 69863, เขียน: 28 Dec 2006 @ 10:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)