ความสามัคคีทำให้ชาติพัฒนาก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย


ความสามัคคีนี้ ท่านสอนให้ดูได้แม้กระทั้งสัตว์เล็กๆ เช่น มด ผึ้ง ปลวก รวมกันย่อมจะทำรัง จอมปลวกให้ใหญ่ได้ ฉันใด มนุษย์เราก็ฉันนั้น ถ้าเรารวมพลังกันร่วมด้วยช่วยกัน งานแม้จะใหญ่ ย่อมจะสำเร็จ แต่ถ้าขาดความสามัคคีกันแล้วย่อมมีแต่จะประสบความพ่ายแพ้ ความสามัคคี นั้น สามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับครอบครัว ระหว่างสามี ภรรยา บิดามารดา บุตรธิดา ในระดับสังคม ระหว่าง ครูอาจารย์ ศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ ซึ่งทุกคนจะต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทั้งประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมก็จะได้รับความเสียหายไป


ความสามัคคีทำให้ชาติพัฒนาก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

 

ความสามัคคีทำให้ชาติพัฒนาก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

ดร. ถวิล  อรัญเวศ

            ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงปรองดองสมานฉันท์กัน และความมีน้ำใจที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมเป็นกำลังอันสำคัญในอันที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จได้ และก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้

            ความสามัคคีนี้ ท่านสอนให้ดูได้แม้กระทั้งสัตว์เล็กๆ เช่น มด ผึ้ง ปลวก รวมกันย่อมจะทำรัง จอมปลวกให้ใหญ่ได้ ฉันใด มนุษย์เราก็ฉันนั้น ถ้าเรารวมพลังกันร่วมด้วยช่วยกัน งานแม้จะใหญ่ ย่อมจะสำเร็จ แต่ถ้าขาดความสามัคคีกันแล้วย่อมมีแต่จะประสบความพ่ายแพ้

            ความสามัคคี นั้น สามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้ ทั้งในระดับครอบครัว ระหว่างสามี ภรรยา บิดามารดา บุตรธิดา ในระดับสังคม ระหว่าง ครูอาจารย์ ศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ ซึ่งทุกคนจะต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทั้งประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมก็จะได้รับความเสียหายไป ด้วยกัน ดังคำที่ว่า

             "มุ่งประโยชน์ส่วนตนแต่คนเดียว ไม่แลเหลียวส่วนรวม จะเสียหาย เมื่อส่วนใหญ่ยับย่อย พลอยวอดวาย ส่วนของตนก็สลายไปด้วยกัน ละส่วนตนไว้ก่อน จึงย้อนกลับ เมื่อส่วนรวมได้รับสมานฉันท์ อานิสงส์ ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกัน จะส่งผล ให้ตนนั้น สุขสันต์เอย"

            ความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์มาก ก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในกิจการงานแก่หมู่คณะ ดังพุทธพจน์ที่ว่า

            "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

             สมคฺคานํ ตโป สุโข

             สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกาติ"

              ความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของปวงชน ผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จ ฉะนี้แล

              ดังนั้น ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันที่สามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าไปได้ หากทุกคนมีความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน ทางที่ดีที่เจริญมีพร้อมอยู่ในกายในใจของคนไทย หมั่นเจริญให้เกิดขึ้นและรักษาไว้มิให้เสื่อม ประเทศชาติไทยจะมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าตลอดไป

          สามัคคีจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป เพราะฉะนั้น ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องยึดมั่นในพระบรมราโชวาทดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

           ไทยรวมกำลังตั้งมั่น          

จะสามารถป้องกันขันแข็ง

ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง                     

มายุทธแย่งก็จะปลาศไป

        ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ

ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่

ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย         

จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง

        ให้นานาภาษาเขานิยม       

ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง

ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง         

ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา

      ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง         

บำรุงทั้งชาติศาสนา

ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า           

วัฒนาเถิดไทยไชโย

 

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง

 

 

 

 


 

หมายเลขบันทึก: 696530เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2022 00:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มกราคม 2022 00:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี