ชีวิตที่พอเพียง 4095a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   มีการระบาดระลอก ๔ ในยุโรป 


ช่วงระบาดรุนแรงระลอกที่ ๔ ในยุโรป

ชีวิตที่พอเพียง 4095a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๐ – ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   มีการระบาดระลอก ๔ ในยุโรป        

๑๘ พฤศจิกายน   

จัดเวลาออกไปกินอาหารเที่ยงกับลูกสาว    แต่สาวน้อยเป็นหวัด งดไป    กินปูจากจันทบุรีแทน    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๔๒๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๑๙   จากทัณฑสถาน ๑๔๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๐,๖๗๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๖.๙ ล้านโดส    

 

 ๑๙ พฤศจิกายน   

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ รร. พัฒนาตนเอง    บ่ายประชุม RIAC ของ SiCORE-M   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๓๗๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๔๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๒๒๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๙,๘๒๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๗.๗ ล้านโดส 

   

๒๐ พฤศจิกายน (เสาร์)   

เช้า ประชุมสภา มอ. ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๑๔๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๕    ในทัณฑสถาน ๒๒๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๗,๘๘๕     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๘๘.๓ ล้านโดส  

   

๒๑ พฤศจิกายน (อาทิตย์)     

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๐๐๓       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒๔    จากทัณฑสถาน ๗๗๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๗,๒๗๑ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๘.๘ ล้านโดส    

            

๒๒ พฤศจิกายน    

             เช้าประชุมให้ข้อเสอแนะต่อหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล โรงเรียนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ทางซูม     บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กสศ. มางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๗๓๒   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๓๓    จากทัณฑสถาน ๕๕๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๕,๗๖๙ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๘๕.๐ ล้านโดส      

       

 

๒๓ พฤศจิกายน  

เช้าประชุมคณะกรรมการ SCBF  ทาง MS Teams    บ่ายประชุมคณะกรรมการ RILA ทางซูม                       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔,๘๙๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๓   ในทัณฑสถาน ๑๐๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๓,๐๙๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๙.๓ ล้านโดส     

  

๒๔ พฤศจิกายน     

เช้าประชุม PMAC TOC ทางซูม  และไปทำฟันที่ศิริราช    บ่ายประชุมผลงานวิจัย PISA for School ของ วสศ.  ทางซูม                   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕,๓๔๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๖๙   จากทัณฑสถาน ๒๒๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๑,๕๗๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๘๙.๙ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๗ พฤศจิกายน ๖,๕๒๔ (๖,๕๑๒) ๒,๐๓๗,๒๒๔ ๒๐,๑๙๙ ๒๕๕,๒๑๒,๙๓๗ ๕,๑๓๒,๖๑๕ (๑๖ น.) ๔๘,๑๖๑,๓๗๗/๗๘๖,๒๖๘
๑๘ ๖,๙๐๑ (๖,๘๘๖) ๒,๐๔๔,๑๒๕ ๒๐,๒๕๔ ๒๕๕,๘๔๐,๒๓๘ ๕,๑๔๑,๖๗๐ (๑๖ น.) ๔๘,๒๘๗,๙๒๕/๗๘๗,๙๘๔
๑๙ ๖,๘๕๕ (๖,๘๔๓) ๒,๐๕๐,๙๘๐ ๒๐,๓๐๕ ๒๕๖,๔๔๑,๑๕๕ ๕,๑๔๙,๘๑๑ (๑๖ น.) ๔๘,๓๙๘,๔๕๕/๗๘๙,๑๕๕
๒๐ ๖,๕๙๕ (๖,๕๗๗) ๒,๐๕๗,๕๗๕ ๒๐,๓๕๘ ๒๕๗,๐๕๓,๕๗๙ ๕,๑๕๘,๐๑๗ (๑๖ น.) ๔๘,๕๒๑,๕๙๖/๗๙๑,๐๙๘
๒๑  ๗,๐๐๖ (๖,๙๙๘) ๒,๐๖๔,๕๘๑ ๒๐,๓๘๗ ๒๕๗,๕๑๓,๐๖๒ ๕,๑๖๕,๘๑๑ (๑๖,๒๕ น.) ๔๘,๕๕๘,๒๒๙/๗๙๓,๕๓๙
๒๒ ๖,๔๒๘ (๖,๔๑๘) ๒,๐๗๑,๐๐๙ ๒๐,๔๓๖ ๒๕๗,๙๒๒,๙๑๙ ๕,๑๗๐,๔๘๗ (๑๖ น) ๔๘,๕๙๒,๘๑๐/๗๙๓,๖๕๑
๒๓ ๕,๑๒๖ (๕,๑๑๘) ๒,๐๗๖,๑๓๕ ๒๐,๔๘๙ ๒๕๘,๔๗๙,๓๕๒ ๕,๑๗๖,๒๑๖ (๑๕.๕๐ น.) ๔๘,๗๔๘,๕๕๗/๗๙๔,๘๖๔
๒๔ ๕,๘๕๗ (๕,๘๔๖) ๒,๐๘๑,๙๙๒ ๒๐,๕๔๔ ๒๕๙,๑๔๖,๖๖๗ ๕,๑๘๖,๐๖๓ (๑๖ น.) ๔๘,๘๓๕,๒๑๖/๗๙๖,๓๑๙
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๒๔ พ.ย. ๖๔ 

หมายเลขบันทึก: 693551เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 19:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 19:46 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี