ชีวิตที่พอเพียง 4085a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   


ช่วงเปิดประเทศ เฝ้าดูผล

ชีวิตที่พอเพียง 4085a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔      

๔ พฤศจิกายน   

ประชุมสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอ. ทางซูม        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๖๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๖   จากทัณฑสถาน ๑๔๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๔๗๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๗.๘ ล้านโดส    

 

 ๕ พฤศจิกายน   

บ่ายร่วมการประชุม กมว.  คุรุสภา   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๔๑๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๑๓    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๖๐๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๓๐๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๘.๗ ล้านโดส 

   

๖ พฤศจิกายน (เสาร์)   

เช้า ประชุมเสวนาโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ ของ กสศ.    บ่ายไปเผาศพอาบูรณ์ที่วัดสระเกศ 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๓๘๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๘๙    ในทัณฑสถาน ๘๘๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๗,๔๑๐     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๗๙.๕ ล้านโดส  

   

๗ พฤศจิกายน (อาทิตย์)       

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๓๐๗      เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑๕    จากทัณฑสถาน ๔๒๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๓๖๗ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๘๐.๒ ล้านโดส    

            

๘ พฤศจิกายน    

             บ่ายประชุมเรื่อง Prawase Archive ทางซูม 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๗๔๓   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๘    จากทัณฑสถาน ๗๑๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๔๒๕ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๘๐.๕ ล้านโดส      

๙ พฤศจิกายน  

เช้าประชุม R2R ประเทศไทย    บ่ายประชุมปรึกษาเรื่องงบประมาณของ กสศ. ทางซูม                  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๗๙๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๕๖   ในทัณฑสถาน ๕๑๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๘,๔๔๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๗๖.๒ ล้านโดส     

มีข่าวนักท่องเที่ยวเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าที่คาด   

  

๑๐ พฤศจิกายน     

เช้าประชุมสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอ.  ทางซูม              

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๓๘๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๓๗   จากทัณฑสถาน ๓๔๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๙๖,๔๖๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๘๑.๘ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๓ พฤศจิกายน  ๗,๖๗๙ (๗,๖๗๒) ๑,๙๓๕,๔๔๒ ๑๙,๓๙๔ ๒๔๘,๓๓๐,๗๖๖ ๕,๐๒๙,๗๔๗ (๑๖ น.) ๔๖,๙๙๙,๗๗๑/๗๖๘,๘๔๗
๗,๙๘๒ (๗,๙๖๒) ๑,๙๔๓,๔๒๔ ๑๙,๔๖๒ ๒๔๘,๙๒๓,๕๕๕ ๕,๐๓๙,๔๘๐ (๑๖ น.) ๔๗,๑๐๕,๔๖๘/๗๗๐,๘๕๔
๘,๑๔๘ (๘,๑๓๓) ๑,๙๕๑,๕๗๒ ๑๙,๕๔๒ ๒๔๙,๔๕๐,๑๕๑ ๕,๐๔๗,๕๘๘ (๑๖ น.) ๔๗,๑๘๗,๒๕๖/๗๗๒,๓๑๕
๘,๔๖๗ (๘,๔๕๔) ๑,๙๖๐,๐๓๙ ๑๙,๖๑๑ ๒๔๙,๙๔๖,๑๐๒ ๕,๒๕๖,๐๕๔ (๑๖ น.) ๔๗,๒๘๐,๔๔๙/๗๗๔,๖๗๓
 ๗,๙๖๐ (๗,๙๔๙) ๑,๙๖๗,๙๙๙ ๑๙,๖๖๔ ๒๕๐,๓๔๘,๕๓๔ ๕,๐๖๒,๒๒๙ (๑๖ น.) ๔๗,๓๑๓,๔๑๒/๗๗๕,๐๙๕
๗,๕๙๒ (๗,๕๘๒) ๑,๙๗๕,๕๙๑ ๑๙,๗๐๓ ๒๕๐,๖๙๔,๗๕๗ ๕,๐๖๖,๗๙๕ (๑๖ น) ๔๗,๓๓๖,๕๗๗/๗๗๕,๒๑๘
๖,๙๐๔ (๖,๘๘๒) ๑,๙๘๒,๔๙๕ ๑๙,๗๖๔ ๒๕๑,๑๖๗,๒๓๐ ๕,๐๗๓,๖๖๒ (๑๖ น.) ๔๗,๔๕๓,๙๕๐/๗๗๖,๓๑๑
๑๐ ๖,๙๗๘ (๖,๙๗๐) ๑,๙๘๙,๔๗๓ ๑๙,๘๒๖ ๒๕๑,๖๘๓,๐๗๒ ๕,๐๘๒,๔๗๘ (๑๖ น.) ๔๗,๕๓๖,๕๓๖/๗๗๘,๓๑๖
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๑๐ พ.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 693203เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2021 16:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2021 16:10 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี