เงียบใน...อารมณ์

เงียบ...ในอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
พิจารณา...วันนี้ในแต่ละวัน...เราเล่นกับอารมณ์มากเกินไปหรือเปล่า...
เล่นกับ "จิต"...มากเกินไปหรือเปล่า...ให้ พิจารณา "ความจริง"

......
จิตว้าวุ่นหรือเปล่า...ให้พยายามเฝ้าสังเกต
และเก็บอารมณ์ของตน..อย่างรู้ตัว...ไม่ให้เครียดเกินไป
"ทุกขณะจิต"...เพียรสังเกตตนเอง

ได้ทำความดีแก่ตนเอง..และเฝ้าถามตนเอง...
ไม่พูดถึงอดีต ไม่พูดถึงอนาคต อยู่กับปัจจุบัน
นิ่งๆ...เงียบๆ...ในจิต อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก

พลังแห่งจิต...เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง..และน่าค้นหา
และหาคำตอบ พร้อมกับการดึงสิ่งที่เร้นลับ...ออกมาใช้
จาก "พลังในชีวิต"

.......
การหลงตนเอง..."มนุษย์"...นั้นมีมากเกิน
และวิ่งวนไปตัดสินคนอื่น
ว่าเป็นอย่างนั้น...ว่าเป็นอย่างนี้...น่าเวทนามากไปหรือเปล่า
ไม่อาจรู้ หรือไม่อาจทราบได้...

.........
ความคุ้มค่า...
กับการเฝ้าถามตน...ต่อจังหวะและโอกาส
กับการให้ตนเอง...ต่อ "ชีวิต"
ที่มีอยู่...และเป็นไป ตราบเท่าที่มีลมหายใจ
เหลืออยู่...ในช่วงชีวิตนี้