โรงเรียนเตรียมอาชีพ


ที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ทางโรงเรียนได้ระดมสมองรับฟังความคิดเห็นครูบุคลากรทุกท่านเกี่ยวกับโครงการนี้ โรงเรียนมุ่งเป้าไปที่"หลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ด้านวิชาชีพ(อาชีพ)

หลักสูตรความเป็นเลิสด้านวิชาชีพ(อาชีพ)มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร คหกรรม เทคโนโลยี ดนตรี เป็นต้น โรงเรียนของเรามุ่งเป้าไปที่ การเกษตร คหกรรม เทคโนโลยี ได้แก่ งานเกษตร อาหาร เสริมสวย ธุรกิจออนไลน์ เพราะเห็นว่าเรามีฐานเดิมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต งานอาชีพสู่ห้องเรียน กิจกรรมบัดดี้พี่รหัส เราจะนำกิจกรรมเหล่านี้ดึงออกมาให้โดดเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในจังหวัด และปราชญ์ในพื้นที่

หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ(อาชีพ) ด้านการเกษตร ผมรับช่วยเป็นหัวหน้าทีมงานในการจัดทำโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ ๔ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากแนวคิด การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เกิดทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป้าหมาย นักเรียนจำนวน ๕๐๗ คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมข้าวไทยสายใยชีวิต กิจกรมมผักปลอดสารอาหารสุขภาพ กิจกรรมพืชสมุนไพรห่างไกลโรคร้าย กิจกรรมใบไม้กลายร่างสร้างปุ๋ย กิจกรรมน้ำหมักจุลินทรีย์วิถีพอเพียง กิจกรรมไก่พื้นเมืองฟันเฟืองอาชีพ กิจกรรมหอย-ปลา พาเพลิน กิจกรรมตลาดนัดอินดี้ของดีลำนางรอง

ความคาดหวัง นักเรียนนำความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดอุปนิสัยพอเพียงดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ทั้งนั้นหวังว่าโครงการที่สร้างขึ้นจะได้รับการพิจารณา การนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการสังเคราะห์และสรุปข้อมูล ต่อไป.

หมายเลขบันทึก: 692117เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 11:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 สิงหาคม 2021 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท