อานิสงส์


อานิสงส์นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล เรื่องอานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 26 ข้อ 44 ได้กล่าวถึงการอนุโทนาบุญของเพื่อนนางวิสาขาไว้ว่า เมื่อครั้งที่พระอนุรุทธเถระจาริกไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้ไปเห็นทิพย์วิมานหลังใหญ่ลอยล่องอยู่ในอากาศ แวดล้อมไปด้วยอุทยานและสระโบกขรณี เจ้าของวิมานนั้นเป็นเทพธิดาวรรณะงาม มีรัศมีสว่างไปทั่วทุกทิศ เมื่อยามเยื้องกรายหรือร่ำร่าย ก็มีเสียงทิพย์อันไพเราะ น่าฟัง น่ารื่นรมย์ใจดังขึ้นพระอนุรุทธเถระจึงถามเทพธิดาเจ้าของวิมานนั้นว่า นางทำบุญด้วยอะไรทิพย์สมบัตินี่จึงเกิดขึ้น นางเทพธิดาตอบพระเถระว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันเป็นเพื่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อเพื่อนของดิฉันสละทรัพย์ ถึง 27 โกฏิ เพื่อสร้างบุพพารามมหาวิหาร และได้ชวนฉันและพระสหายอีก 500 คน ไปเที่ยวชม เมื่อดิฉันมิคารมาตาประสาท ที่เธอสร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ดี ฉันเคารพแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใสในบุญของเธอ จึงอนุโมทนาบุญกับเธออกไปว่า สาธุ สาธุจะเห็นได้ว่าเพียงเปล่งว่าจาสาธุเท่านั้นก็มีอานิสงส์ผลบุญมาก ถึงขั้นทำให้คนเราไปเกิดในสวรรค์ได้เลยที่เดียว อย่างไรก็ตาม การอานุโมทนาสาธุ คือการร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นนั้น ก็ใช่ว่าจะเป็นบุญที่ทำได้ง่ายๆอย่างตื้นเขิน หากแต่บุญจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในบุญของผู้อื่นอย่างแท้จริงเท่านั้น เพราะการร่วมมือยินดีกับอยู่อื่นอย่างแท้จริง ย่อมช่วยชำระความอิจฉาริษยาในใจเราให้หมดสิ้นไป และยิ่งเรายินดีกับผู้อื่นได้มากเท่าไร ความอิจฉาริษยาอยากชิงดีชิงเด่นในใจก็จะจางหายไปมากเท่านั้น

เพราะการร่วมยินดีกับผู้อื่นอย่างแท้จริง ย่อมช่วยชำระความอิจฉาริษยาในใจของเราให้หมดสิ้นไปและยิ่งเรายินดีกลับผู้อื่นได้มากเท่าไร ความอิจฉาริษยาอยากชิงดีชิงเด่นในใจก็จะจางหายไปมากเท่านั้นกล่าวคือ เราต้องร่วมกันอนุโมทนา ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นกลาง ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น และความทะยานอยากอย่างสิ้นเชิง และความยินดีนั้นต้องไม่เจือปนด้วยความติดเปรียบเทียบว่าเขาดีกว่า เสมอกัน หรือแย่ไปกว่าเราแต่อย่างใดนอกจากนี้อานิสงส์อีกประการหนึ่งของการอนุโมทนาบุญก็คือ เมื่อเรายินดีในความดีในความดีของผู้อื่นบ่อยครั้งเข้าเราก็จะมีจิตฝักใฝ่ในการทำความดีด้วยตนเองมากขึ้น บุญข้อนี้จึงเท่ากับเป็นตัวเร่งปฏิบัติกิริยาในการทำความดีของคนเรานั่งเองที่มาจากหนังสืออมรินทร์ธรรมะ คู่มือทำบุญ ศรัณยู นกแก้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ ธรรมะ

หมายเลขบันทึก: 690890เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2021 08:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2021 08:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี