ครบรอบ 7 ปีรัฐประหาร คสช. รัฐบาลได้ปฏิรูปท้องถิ่นไปอย่างไร


ครบรอบ 7 ปีรัฐประหาร คสช. รัฐบาลได้ปฏิรูปท้องถิ่นไปอย่างไร

22 พฤษภาคม 2564

22 พฤษภาคม 2557 คำถามครบรอบ 7 ปีรัฐประหาร 1 ใน 11 เรื่องที่ยึดอำนาจคือ "การปฏิรูปท้องถิ่น" มาวันนี้ท้องถิ่นเราเห็นอะไรบ้าง

ความเห็น

(1) ไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นรูปธรรม ปล่อย อบต.นานมากกว่า 8-9 ปี รัฐบาลมีเงินงบประมาณเยอะ แต่นำมาพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกจุด ไร้เป้าหมาย ที่ทำแล้วก็คือ ไม่ต้องเลือกตั้ง อปท. ใช้ระบบลากตั้ง ให้ นายก และสมาชิกสภาคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมาตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน (จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง)

(2) เงินโครงการจัดสรรให้อำเภอดำเนินการ แต่ท้องถิ่นคุมงาน ตรวจรับงาน และคน อปท. เรียงแถวพากันเข้าคุก เพราะความผิดพลาด บกพร่องในการบริหารงานและการทุจริตโครงการฯ

(3) การสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือก/คัดเลือกบริหารอำนวยการฯ ให้กรม สถ. ส่วนกลางดำเนินการ เป็นการรวบอำนาจการบริหารงานบุคคลไปให้ ก กลาง โดยคำสั่ง หน.คสช.ที่ 8/2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

(4) ขยายอำนาจราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เข้มแข็งกว่าท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ไม่มีวาระ อยู่จนเกษียณอายุ 60 ปี ไม่มีการเลือกตั้งกำนัน โดยประชาชน ห้ามยุบเลิกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เป็นต้น ซึ่งขัดแย้งกับปรัชญา "การกระจายอำนาจ" (Decentralization) อย่างสิ้นเชิง

(5) ดองเค็ม แช่แข็ง ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งๆ ที่ผ่านการศึกษาและมติของ สปช. สปท. มาแล้ว

(6) ดองเค็ม แช่แข็ง กฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายการรวมกลุ่มของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งสมาคม สหภาพ กฎหมายการกระจายอำนาจใหม่ กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นฯ และ กฎหมายการให้ประชาชนตราข้อบัญญัติกฎหมายท้องถิ่น

(7) ดองเค็ม แช่แข็ง การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Amalgamation or Merging Local Unit) ขนาดเล็กๆ ให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ และ จัดกิจกรรมสาธารณะ (Public Service & Public Activity) ทั้งๆ ที่ผ่านการศึกษาและมติของ สปช. สปท. มาแล้ว

(8) ทำลายโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดให้เสียศูนย์ ทำให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมมาอย่างยาวนานร่วม 9 ปีเต็มๆ (ตั้งแต่ปี 2554-2563 ไม่มีการเลือกตั้ง อปท.) แถมมอบอำนาจแบบประชานิยม (Populism) หาเสียงระยะยาวแก่บรรดา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สถ.ผถ.) คนเดิม ให้มาปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์จัดสรรงบประมาณโครงการให้บริหารจัดการร่วมกับอำเภอจังหวัด ให้อำนาจตกลงราคาพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง) จากวงเงิน 100000 เป็น 500000 บาท ฯลฯ จนกระทั่ง บรรดา สถ.ผถ.และข้าราชการฝ่ายประจำ ตกเป็นเป้าหมายของ ปปช. ปปท. สตง. ในการสร้างผลงาน ถูกดำเนินคดีทางอาญา ทางวินัยกันมากมาย

(9) หมกเม็ดโครงสร้าง อปท.กับ ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้ส่วนภูมิภาคใช้เป็นฐานในการขยายตำแหน่ง ขยายขอบเขตอำนาจ ขยายกรม ฯ โดยไม่ถูกต้องตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ด้วยหลักปรัชญา "ระบบรัฐราชการที่ผูกขาด" (Centralization by the Bureaucratic Polity State)

(10) การกระจายอำนาจเทียมๆ จอมปลอม ส่วนกลาง และรัฐบาลหลอกไปวันๆ ส่วนกลางผูกขาดอำนาจสั่งการแบบ "การบังคับบัญชา" (Hierarchy Control) เต็มๆ มิใช่ "การกำกับดูแล" (Tutelle Administrative) แต่อย่างใด ส่วนกลางมีประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ จากโครงการอบรมท้องถิ่น รวมโครงการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ทุกประเภท

(11) ส่งเสริมระบบอุปถัมภ์ (Patronage and Clients System) พวกพ้องมือใครยาวสาวได้สาวเอา สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นที่ผิดๆ ระบบบริหารงานบุคคลผิดเพี้ยนสูญเสียหลัก "คุณธรรม" (Merit System) เกิด "ระบบตั๋วช้าง" (Elephant Ticket) และ "ตั๋วเด็ก" สำหรับคนมีเงินและคนมีเส้นสายฯ เป็นบ่อเกิดแห่งการทุจริตคอร์รัปชั่นถ้วนหน้า

ฯลฯ

การปฏิรูปท้องถิ่นที่ถอยหลัง ผลงานยอดแย่ของรัฐมีมากมายเต็มไปหมด ยังมีอีก ค่อยๆ นึกไป

หมายเลขบันทึก: 690751เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2021 15:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2021 08:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี