ค่ายภาษาอังกฤษวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง

กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ที่วิัทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที 27-28 มีนาคม 2564 ผม John Pickles และ Christopher มาจัดกิจกรรมให้ที่ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง วิทยาลัยน่าทึ่งมากเมื่ออยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยทักษิณเลย  วันแรก คือ 27 เป็นของนักศึกษา ปวส.  วันที่ 28 เป็นของนักศึกษา ปวช.  ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมด้วยการละลายพฤติกรรม

เมื่อได้นักศึกษาที่หากลุ่มไม่ได้ ก็จะให้  John Pickles และ Christopher ช่วยกันถามคำถามง่ายๆ เช่นบอกชื่อสัตว์ บอกชื่ออาหาร เป็นต้น 

ผู้เขียนเห็นพัฒนาการของนักศึกษา ทั้ง 2 วัน เนื่องจากนักศึกษาได้ฝึกทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมทั้งสองวันนักศึกษาพัฒนาไปมาก นักศึกษาได้พัฒนาการเขียน CV หรือ Resume' เพื่อใช้สมัครงานด้วย เสียดายว่าวนแรกนักศึกษามีกิจกรรมที่ต้องไปทำงานเลยมีนักศึกษาน้อย แต่วันที่ 2 นักศึกษาอยู่เต็มห้องประชุมเลย  โชคดีได้แสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดกับ John ด้วย  ตอนขากลับมาที่ภูเก็ต  John Pickles และ Christopher ช่วยกันสลับการขับรถให้ มีช่วงหนึ่งตรงบริเวณสุราษฯ มีรถตกมาขวางทาง เลยต้องเปลี่ยนเส้นทาง ถึงภูเก็ตประมาณ 21.00 น.เช้าทำงานต่อ 5555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

ป่าพยอมคงเยอะนะคะ

ชื่นชมครับ