ปนน.มข. : คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สำรวจค่ายเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ นักศึกษาหัวหน้าทีม (ประธานค่าย) แจ้งว่าจะออกไปสำรวจค่าย หมายถึงการไปนำเสนอค่ายต่อโรงเรียนและไปสำรวจข้อมูลเพื่อกลับมาเตรียมการหากโรงเรียนเห็นชอบให้ชมรมไปจัดค่าย ... นักศึกษาถามมาว่า “อาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้หรือไม่คะ”  ผมจึงฝากแค่เรื่องการหารือกับทางโรงเรียนเรื่องกำหนดช่วงวันให้ดี ส่วนเรื่องอื่น ๆ ชาวชมรมคงเตรียมตัวได้ทันหากจะไปในช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ ประธานค่ายจังตอบกลับมาว่า “รับทราบค่ะ หลังจากเสนอโครงการกับทางโรงเรียนแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งอาจารย์ให้ทราบนะคะ”

หลังจากกลับมา นักศึกษาก็โพสต์รูปที่เพจของชมรม https://www.facebook.com/PNNCLUBKKU   ผมเห็นแล้วก็แอบชื่นชม ดีใจ แค่ได้เห็นภาพการเดินทางไป ก็ทำให้เราอุ่นใจว่า “น้อง ๆ มีความมั่นใจและกล้าที่จะเรียนรู้และพร้อมออกสู่ความท้าทาย” ด้วยการนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน ประหนึ่งว่าเป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  จึงทำให้คิดถึงตอนที่กองสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยมาสัมภาษณ์ผมถึง ทักษะที่คิดว่านักศึกษาจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม... ผมก็ตอบกองสื่อสารองค์กรไปว่า “นักศึกษาคงได้ทักษะเรื่องการคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้”

แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “ค่าย” แต่เราก็ได้เห็นร่องรอยและแง่งามของ “คนค่าย” .... อย่างประโยคคุ้นเคยที่ว่า “ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)