<เล่าสู่กันฟัง>แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล ต.โนนข่า

   ผลผลิตกลุ่มอาชีพแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวนาโมเดล ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)