มณีรัตน์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
Username
maneerat-b
สมาชิกเลขที่
53861
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2539 ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา)   

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

พ.ศ.2553 ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์  (รัฐประศาสนศาสตร์)

             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2543  ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2553     ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์   ( การบริหารการศึกษาและผู้นำ

               การเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 

เริ่มอาชีพที่ใฝ่ฝัน เมื่อ ปี 2537 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อปี 2547

ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่างระดับประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ) ปี 2545

ได้รับรางวัลเพชรเสมา สาขาผู้บริหารดีเด่น ปี 2550

ได้รับรางวัล"ครูดีศรีพังงา" เนื่องในโอกาสวันครู  16   มกราคม 2552 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2552

ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2562

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท