การทวงถามหนี้

มนัสวี
การทวงถามหนี้นั้นสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจเพราะมีเป็นส่วนที่บอกได้เลยว่าธุรกิจดำเนินต่อไปได้หรือไม่ในบางครั้งถ้าขายสินค้าของบริษัทได้แต่ไม่สามารถเก็นเงินจากลูกค้าได้ก็อาจถึงกับทำให้ธุรกิจหยุดชงักได้และอาจส่งผลต่อแผนการของบริษัทด้วยและการทวงถามหนี้ก็มีหลายวิธีแต่วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด

การทวงถามหนี้                  

ในการทำธุรกิจถ้ามีการติดต่อ ซื้อ -ขาย แล้วลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้าหรือบริการแล้วผ่อนผันไปเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจเนื่องจากขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการและส่งผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้คือไม่เป็นไปตามแผนและบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทถึงขนาดทำให้สูญเสียลูกค้าได้ และบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้กิจการหยุดชะงัก                

 ดังนั้นการเร่งรัดหนี้สินจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการประกอบธุรกิจและเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับกิจการด้วย                  

ในที่นี้จะกล่าวถึงกรณีการ เช่า -ซื้อ สินค้า ของสถาบันการเงิน จำพวก บริษัท อิออน เฟสช็อย  และบริษัทรับจัดไฟแนนต่างๆ โดยเริ่มแรกทางสถาบันการเงินได้ลดความเสี่ยงในการปล่อยสินค้าดังนี้

1         ดูฐานรายได้และความสามารถในการชำระสินค้า ว่าลูกค้าจะต้องมี Debt ไม่เกิน 95% ของรายได้

2         ดูแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกค้าว่าสามารถติดต่อได้

3         ดูความแน่นอนของรายได้และแหล่งที่มาของรายได้

4         ต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วย

เมื่อสถาบันการเงินสามารถลดความเสี่ยงในการปล่อยสินค้ากับลูกค้าแต่ละรายแล้วคือลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและต้องการ เช่า -ซื้อ หรือผ่อนสินค้า จะต้องผ่านขั้นตอนข้างต้นได้แล้วทางบริษัทจึงจะทำการเซ็นสัญญา เช่า-ซื้อให้ และสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมายแพ่ง . 572 คือเช่าซื้อเป็นการตกลงเอาทรัพย์มาและจ่ายเป็นงวด ๆ ไป ม.572 ระบุไว้ชัดว่ากรรมสิทธิ์โอนงวดสุดท้าย  ในสัญญาซื้อขายผ่อนส่งเป็นงวด ๆ ไป

  ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการป้องกันไว้แล้วแต่ก็ยังมีลูกค้า บางรายที่หนีหนี้  ดังนั้นการทวงถามหนี้ เมื่อลูกค้า ผิดสัญญา   เช่าซื้อ  เช่าทรัพย์ หน ี้เงินกู้  จำนอง  จำนำ  เช่า เช่าซื้อ  ละเมิด ตั๋วเงิน   เช็ค  และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน  บ้าน  คอนโด  รถยนต์  ค่าสินค้า และอื่นๆ เมื่อผิดสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาของเอกชนคนทั่วไป หรือของรัฐ  ปัญหาที่ตามมาคือถูกทวงหนี้  

การทางหนี้จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมาย กับทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย   

ทวงหนี้ที่ถูกกฏหมาย      พวกเจ้าหนี้มักจะต้องติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือคืนทรัพย์สิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์ ที่ลูกหนี้
เอาไปเจ้าหนี้สามารถที่จะทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เพราะจะมีบทบัญัญัติกฎหมายให้สามารถ ทำได้ไม่ผิดกฏหมาย

    . ไปพบลูกหนี้ที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน
  . ทำเป็นหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือมอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือทวงหนี้แทน
  . ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระและดอกเบี้ยผิดนัด
  . เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็บังคับคดี คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา

 ทวงหนี้ผิดกฎหมาย    มีบางกรณีบทบัญญัติกฎหมายที่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้  ถ้าเจ้าหนี้กระทำหรือพยายามที่จะกระทำ หรือใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ  ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏหมายอาจถึงขั้น
ต้องติดคุกและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกหนี้ ในการกระทำเองหรือใช้ให้ตัวแทนหรือมอบอำนาจให้ไปทวงหนี้แทน เช่น

  . ข่มขู่ , ขืนใจ , ขู่อาฆาต
  . ใช้กำลังทำร้าย
  . เอาทรัพย์สินไปเฉยๆ
  . เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตำรวจมายึดทรัพย์โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
  . ฟ้องเท็จ คือไม่มีมูลหนี้แล้ว หรือเอาสัญญากู้มาใส่ตัวเลขที่ไม่เป็นจริง และลูกหนี้ไม่ได้ยินยอม
              

การกระทำ เหล่าหนี้กฏหมายถือว่าผิดเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้ และถ้าเจ้าหนี้ขืนไป
กระทำและการกระทำนั้น ทำให้ลูกหนี้
  . ได้รับความอับอายต่อสาธารณชน
  . ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ , ทำให้เสียทรัพย์
  . เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไป..โดยที่ลูกหนี้ไม่ยินยอมและยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลจนมีคำพิพากษา ถือว่า" ชิงทรัพย์ " เจ้าหนี้อาจติดคุกตามที่กฎหมายกำหนดโทษเอาไว้สูงสุดประหารชีวิต และต้อง
ชดใช้ค่า เสียหายเป็นเงินทางแพ่ง บางครั้งเจ้าหนี้อาจสูญเสียมากกว่าที่ลูกหนี้เป็นหนี้เสียอีก
    แต่ถ้าเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ว่า " ถ้าไม่ชำระหนี้จะฟ้องศาล หรือจะเอาตำรวจมาจับไปเข้าคุก( เช็ค) ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่กระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย   

ดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บริษัทสถาบันการเงินจะจ้างบริษัทที่รับทวงหนี้มาทำหน้าที่แทน

เหตุที่ใช้การทวงถามหนี้ในลักษณะนี้เพราะธุรกิจที่สนใจจะเป็นในลักษณะที่ปล่อยสินค้าผ่านบริษัทสถาบันการเงินจัดทำไฟแนนท์จำพวกบริษัทอิออน เป็นต้น  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#home#take

หมายเลขบันทึก: 68906, เขียน: 23 Dec 2006 @ 00:18 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)