ผมได้บันทึกการที่ได้เข้าร่วมเสวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา (ลิงค์)  หลังจากการใช้วีซีดี เพื่อนำเข้าสู่การเสวนาแล้ว ขอเล่าต่อครับว่าเป็นอย่างไร

         โดยปกติผมไม่ค่อยได้ร่วมงานภายใต้พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนบ่อยครั้งนัก  แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับอำเภอหลังจากเราได้ ลป.ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มแล้ว ได้มีการพูดถึงประเด็นการพัฒนาของแต่ละกลุ่มวิสาหิจชุมชน เห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมาก

         ทำให้ได้เรียนรู้ว่าในการทำงานกับกลุ่มอาชีพต่างๆ นั้น

  • หากเราสามารถจัดการเสวนาหรือการประชุมที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง 
  • เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
  • สื่อให้กลุ่มเข้าใจให้ได้ว่าเรามีความจริงใจ ในการร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจัง
  • และที่สำคัญประเด็นของการเสวนาเป็นเรื่องของกลุ่มฯ กิจกรรมของกลุ่มเอง

         ย่อมจะส่งผลให้มีบรรยากาศของการเสวนาที่อบอุ่น  วันนี้เลิกประมาณบ่ายโมง  แต่หลังจากเลิกแล้ว ก็ยังมีการพูดคุยกันต่อถึงสิ่งที่จะต้องทำของแต่ละกลุ่ม และบางกลุ่มก็แลกเปลี่ยนและสอบถามการปฏิบัติภายในกลุ่มของกันและกัน  บางกลุ่มก็จะขอให้กลุ่มที่ประสบความสำเร็จช่วยมาเล่าในครั้งต่อไป บางกลุ่มก็ขอให้พวกเรานักส่งเสริมการเกษตรพาไปดูกิจกรรมที่เหมือนกันแต่ว่าทำได้ดีกว่า  (ดูภาพประกอบครับ)


กลุ่มนี้พูดกันเรื่องการทำขนม


กลุ่มของตำบลวังบัว สนใจที่จะไปเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนกับกลุ่มอื่น


กลุ่มนี้ออกจากห้องก็ยังหพูดคุยกันต่อ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ 

วีรยุทธ  สมป่าสัก