Phase สุดท้าย: การพัฒนาหนองแก

ผักกระฉูดเต็มสระ วิธีกำจัดแบบบ้านๆ

เฟสสุดท้าย

หลังจากที่เราพัฒนาหนองแกจนสวยงาม เฟสสุดท้ายคือ การเอาเสาไฟเข้าที่โต้งและปุ้ย ใช้เงิน 14400 บาทและ การลอกสระที่มีผักกระเฉด งบ 12000 บาท  น้องชายบอกว่าเป็นกระฉูดเพราะเหนียวแข็งและหนามาก พอสระนี้ไม่มีปลาบึก ผักขึ้นเต็มสระ ปลาอื่นๆน่าจะหายใจไม่ออก สระนี้อยู่บริเวณขอบเขตของน้อง แต่เป็นสระโบราณที่พ่อแม่เคยรัก ดูแลมาตลอด ถามให้ใครมาเอาขึ้นก็ไม่มี จนนายชาติและทีมงาน 10 คน มาทำสองวัน 11-12 กุมภาพันธ์ 2564 สระนี้โล่งสวยกลับมาเหมือนเดิม แม่ที่อยู่บนฟ้า คงจะสบายใจที่เห็นสระใหญ่นี้กลับมาเหมือนเดิม 

การทำงานชิ้นนี้ก็เหมือนตอบแทนพ่อแม่และบริเวณนี้ก็ต้องดูแลให้ดีเท่าเทียมแปลงอื่นๆ  การตัดสินใจนี้ คิดด้วยกันหลายคน เป็นการทำงานต่อเนื่องก่อนแบ่งโฉนด  เพื่อทุกคนส่วนใหญ่ให้อยู่ด้วยกันได้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นแปลงใหญ่ที่แบ่งให้ลูกครบ 9 คน สวยงามมาก 

สรุป

การนำผักกระฉูดขึ้นได้เพราะชาวบ้านยินดีมารับงาน จนงานสำเร็จได้ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ

แก้ว

13-02-2564

ได้สระกลับคืนมา

ชาวบ้าน 10 คน ทำสองวัน อากาศหนาวเย็น ต้องใช้เกี่ยวแล้วใช้เชือกดึงขึ้น ใช้ชายไทย ประมาณ4-5 คนดึงออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ชีวิต@ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิชความเห็น (7)

การดึงกระฉูดที่หนามาก เขาทำยากมากกว่าจะดึงขึ้น

ผู้หญิงเอาเกี่ยวผัก แช่อยู่ในน้ำ

ผู้ช่ายดันผักมาขึ้นไว้ริมสระ

ชายไทย 10 คนทำงานสองวัน อากาศช่วงนี้ทั้งหนาวทั้งเย็น เขาต้องก่อไฟไว้ผิง เพราะเท้าชา เราได้แต่บอกระวังตะคริว

เหลือเศษกระฉูดตากแห้ง รอกำจัดเฟสสุดท้าย และประกันไม่ให้วัชพืชขึ้นอีก 6 เดือน ถึง สค 64

ที่จริงมีผู้หญิง 4 คน ผู้ชาย 6 คน มาช่วยทำ เราไปนั่งดูจึงรู้ว่า ชาวบ้านแรงดีจริงๆ

24_02_2564 รางวัดที่ดินหนองแก รออีก 1 เดือน 24_03_2564 ดำเนินการต่อ