ความเห็น 3155795

Phase สุดท้าย: การพัฒนาหนองแก

เขียนเมื่อ 

เหลือเศษกระฉูดตากแห้ง รอกำจัดเฟสสุดท้าย และประกันไม่ให้วัชพืชขึ้นอีก 6 เดือน ถึง สค 64