การเมืองกับบ่อน

การเมืองกับบ่อน

บ่อนและกิจการผิดกฎหมาย อยู่ได้เพราะส่งส่วย ใครบ้างมีเอี่ยว (๑)  (๒)    เราเชื่อไหม หากมีคนบอกว่า คนในรัฐบาลไม่เกี่ยว

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.พ. ๖๔ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)