สอน“เคารพตัวเอง”

"คนเราเกิดมาแล้วทั้งที ต้องรักศักดิ์ศรี เป็นตัวของตัวเอง" ศักดิ์ศรีกินไม่ได้ก็จริง แต่จะทำให้คนเราอยู่ในร่องในรอยความถูกต้อง ดีงาม ยึดมั่นตามทำนองคลองธรรม

ประสบการณ์สอนเด็กนานวัน ทำให้ตัวเองรู้สึก จะสอนให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนหรือตลอดไป มีความสุขใจ เพลิดเพลินกับการกระทำ งาน หรือกิจกรรมต่างๆ ครูอย่างเราต้องทำอย่างไร?

ความสำเร็จในที่นี้อาจใช่หรือไม่ใช่ค่านิยมของสังคมก็ได้ แต่ต้องมาจากความพึงพอใจด้วยหัวใจของเขาเอง ต้องภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำและเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคนเราบางอย่างเลือกได้บางอย่างก็เลือกไม่ได้ธรรมดาอยู่แล้ว 

พื้นฐานความรู้สึกที่เด็กๆต้องมีในใจก่อน คือ ต้องเชื่อหรือตระหนัก "คนเราเกิดมาแล้วทั้งที ต้องรักศักดิ์ศรี เป็นตัวของตัวเอง" ศักดิ์ศรีกินไม่ได้ก็จริง แต่จะทำให้คนเราอยู่ในร่องในรอยความถูกต้อง ดีงาม ยึดมั่นตามทำนองคลองธรรม มีจริยธรรม ไม่อย่างนั้นก็เสียศักดิ์ศรี ไร้เกียรติ กรณีนี้คอร์รัปชั่นมากมายในสังคมคงลดลงไปได้ด้วย

ความเป็นตัวของตัวเอง ก่อให้เกิดความต่าง ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งที่ดีกว่า ทางออก หนทางการดำเนินชีวิต ความก้าวหน้า การอยู่รอด ฯลฯ ตลอดจนความสำเร็จต่างๆ ซึ่งมาจากความพึงพอใจตามแบบฉบับของตนเองอย่างแท้จริง ถึงขั้นนี้ไม่ว่าใครความภูมิใจตนเองคงเกิดขึ้นแล้ว

ครูอย่างเราจะต้องสอนหรือปลูกฝังให้พวกเขารักศักดิ์ศรี มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร? 

อาจจะไม่ต้องคิดหรือใช้กลวิธีใดๆเลยก็ได้ ที่สำคัญไปสร้างไปทำตัวเองให้มี ให้เด็กๆเห็นเป็นตัวอย่างก่อนแค่นั้น!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (0)