ช่วงเวลา

ยามเช้าอากาศเย็น สดชื่น เพราะแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพิ่งจะเริ่มต้นที่บางซีกของโลก อุณหภูมิอากาศค่อยทวีความร้อนขึ้นเรื่อย ซึ่งจะไต่ขึ้นไปสูงสุดช่วงบ่ายแก่ๆ

หลายคนชอบเปรียบเทียบยามเช้าหรือพระอาทิตย์ขึ้น เป็นความเจริญรุ่งเรือง เป็นการเริ่มต้น ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งดีๆหรือความสำเร็จ เป็นมงคลชีวิต 

ตรงข้ามกับยามเย็นหรือพระอาทิตย์ตก มักรู้สึกเป็นวาระสุดท้าย เป็นการลาจาก เป็นช่วงตกต่ำของชีวิต ความล้มเหลว ซึ่งไม่ค่อยเป็นมงคล

ยามเช้าอากาศเย็น สดชื่น เพราะแสงแดดจากดวงอาทิตย์เพิ่งจะเริ่มต้นที่บางซีกของโลก อุณหภูมิอากาศค่อยทวีความร้อนขึ้นเรื่อย ซึ่งจะไต่ขึ้นไปสูงสุดช่วงบ่ายแก่ๆ 

นอกจากนั้นแผ่นเปลือกโลก อาจเป็นผืนน้ำหรือแผ่นดิน ซึ่งดูดกลืนความร้อนมาทั้งวัน จะเริ่มคายความร้อนขึ้นมาผสมปนเป อากาศยามเย็นจึงร้อนกว่ายามเช้ามาก 

ขนาดไม่นับรวมถึงงานที่ทุกคนทำมาตลอดทั้งวัน ซึ่งสร้างความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า ต่างจากยามเช้าที่เพิ่งตื่นนอนหรือพักผ่อนมาตลอดทั้งคืน 

ทั้งบรรยากาศและอุณหภูมิ รวมถึงกิจกรรมยามเช้ากับยามเย็นที่แตกต่าง ซึ่งมีอิทธิพล ทำให้คนเรารู้สึกต่าง นำไปสู่ทัศนคติ ความเชื่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (0)