พัฒนาคุณภาพด้วย Acceptance test


ข้อมูลที่ได้จากการควบคุมคุณภาพมีความสำคัญ ควรเก็บไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือ ข้อมูลเบื้องต้น

Acceptance test

หมายถึง วิธีการตรวจสอบ หรือ การประเมินเพื่อการยอมรับ

มักจะกระทำ เมื่อ…

มีการซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือ โปรแกรมฯเข้ามาใช้งานใหม่ผู้ที่กระทำ... การตรวจสอบ หรือ ประเมิน

จะเป็น... ผู้ซื้อ โดยมีผู้ใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง

ทำหน้าที่… เป็นผู้ตรวจสอบตามรายการ รายละเอียดของเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ระบุไว้ในรายการที่จัดซื้อ

ว่า… มีความถูกต้อง มีคุณภาพดีที่สามารถใช้งานได้ตรงตามที่ระบุ หรือ ตามข้อกำหนด มีจำนวนครบตามที่ระบุหรือไม่


ขั้นตอนแรก

เป็นการพิจารณาเกณฑ์การยอมรับทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สั่งซื้อมา โดยการประเมินตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ยอมรับกันแล้วทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ซื้อและผู้ผลิต เช่น จำนวนชิ้นส่วนสำคัญครบถ้วนหรือไม่ และมีการระบุคุณลักษณะเฉพาะไว้ตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ เป็นต้น

วิธีการนี้ เป็นการตรวจสอบด้วยสายตา

เพื่อให้แน่ใจในขั้นต้นว่าได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จัดซื้อ มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้


ขั้นที่สอง

เป็นการประเมินการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์ด้วยการใช้แบบจำลอง (phantom) และเครื่องมือในการทดสอบบางรายการที่ไม่ต้องใช้แบบจำลอง ควรมีการระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะว่าจะใช้แบบจำลองอะไร เพื่อการประเมินการทำงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่จัดซื้อ

กรณีที่ไม่ได้มีการระบุว่าให้ใช้แบบจำลองอะไร

สามารถใช้แบบจองของบริษัทผู้ผลิตได้


เมื่อการทดสอบเพื่อการยอมรับสามารถยอมรับได้ กระบวนการทดสอบก็จบ

แต่... ถ้ายอมรับไม่ได้ บริษัทผู้ผลิตจะดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อแก้ไขแล้วจึงให้มีการทดสอบใหม่ ถ้ายอมรับได้จึงเสร็จกระบวนการการทดสอบเพื่อการยอมรับ

ข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการควบคุมคุณภาพที่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อไป หรือ ให้เก็บข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือ ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ เครื่องมือ จะมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มเสื่อมสภาพ

ดังนั้น...

การปรับจาก การประเมินเพื่อการยอมรับ มาเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ก็... เป็นงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน


โอกาสพัฒนาคุณภาพ ทำได้จากงานประจำที่ทำอยู่ 

ตัวอย่าง

การติดตามประเมินคุณภาพอุปกรณ์รับภาพในระบบซีอาร์ (computed radiography ; CR)

ซื้อมาแล้ว ประเมินคุณภาพเบื้องต้น

ใช้งาน ไประยะเวลาหนึ่ง (3 เดือน หรือ 6 เดือน) มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร

นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเบื้องต้น

หาก... มีการเปลี่ยนแปลงอะไร บันทึก แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ให้คุณภาพดี พร้อมใช้งาน
โอกาสพัฒนาคุณภาพ ทำได้จากงานประจำที่ทำอยู่ 

หมายเลขบันทึก: 688081เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2021 12:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มกราคม 2021 12:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี