โคลงดั้น

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ@ พึงระวัง! อย่าได้ ....สับสน
คล้าย"สุภาพ"อย่าหลงกล....แต่น้อย
อัน"ดั้น"ต่างดุจมนต์....เสริมส่ง
๒ บทอย่างน้อย ร้อย....นะสหาย

@ โคลงดั้น สี่แบบให้....ฝึกฝน
สองกลุ่มจารลวดลาย....แต่งแต้ม
"โทคู่"ช่วย"ดั้น"ดล....จารง่าย
หวังเพื่อนร่ายแฉล้มร้อง....ร่ำเสนอ

โคลงดั้น วิวิธมาลี

กลุ่มแรก
๑ คำท้ายสุดของบทแรก ส่งสัมผัสไปที่ คำที่ ๕ บาทที่ ๒ ของบทถัดไป จะเรียก โคลงดั้นวิวิธมาลี
๒ คำท้ายสุดของบทแรก ส่งสัมผัสไปที่ คำที่ ๔ บาทที่ ๒ ของบทถัดไป จะเรียก โคลงดั้นจัตวาทัณฑี
๓ คำท้ายสุดของบทแรก ส่งสัมผัสไปที่ คำที่ ๓ บาทที่ ๒ ของบทถัดไป จะเรียก โคลงดั้นตรีพิธพรรณ

กลุ่มสอง
๔ โคลงดั้น บาทกุญชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)