งานพัฒนาสมรรถนะภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้รับบทบาทใหม่ “Program Manager” เป็นความท้าทายใหม่ที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบหมายหน้าที่ให้ การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวัน พัฒนาตนเองต่อไป วันนี้ต้องไปเรียนรู้เรื่อง Foresight Tools เพื่อการมองอนาคตให้เกิดความชัดเจนขึ้น Technique เชิงบริหาร Scenario
SandboxPolicy Lab ทำการพัฒนาเครื่องมือการวางแผนเชิงพื้นที่เพื่อให้ใช้ได้กับ หน่วยงานราชการ องคการท้องถิ่น เป็นเครื่องมือให้ครู อาจารย์ และ ผู้จัดการพื้นที่เรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อทำการ Reinventing ทำจากในให้ออกมาข้างนอก ไม่ใช่การสั่งการแบบบนลงล่างอีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)