18-12-49  

  ในวันนี้เรามีการประชุมกรรมการบริหารที่มีผู้เข้าหลากหลายจากการเชิญของดิฉันที่ตั้งใจจะแก้ไขระบบการให้บริการของโอพีดี       จากมีการปรับระบบการเบิกจ่ายของข้าราชการทำให้มีคนมาลงทะเบียนมากๆ         เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเครียด  ผู้ป่วยที่มาคอยก็เครียด       ดิฉันอ่านใบประเมินเรื่องการแนะนำให้แจกบัตรคิวทำให้เกิดไอเดีย     ดิฉันเดินไปขอร้องให้งานประชาสัมพันธ์มาช่วยทำบัตรคิว        ดิฉันเดินดูงานห้องบัตรที่ยังไม่มีตัวเลขของความเสี่ยงให้ติดตามเรื่องแฟ้มหาย       ดิฉันมาคิดเรื่องการสื่อสารเป้าหมายของแต่ละงานน่าจะมีความสำคัญที่สุดค่ะ

ในการประชุมบริหารมีการให้ความเห็นของหมอต่อเรื่องการขาดเจ้าภาพของงานโอพีดีในการแก้ปัญหาเรื่องระบบไอที   (ซึ่งทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหมอต่อ)     หมอปรีชารับไปเป็นเจ้าของงาน       ทันสิษฐ์หนุ่นจันทร์เมามายตกลงยอมจะช่วยงานไอที   การตกลงเรื่องการโค้ด   เราจะพยายามให้ มีการkey ในหน้างานให้มากที่สุดค่ะ  

 ขอบคุณหมอต่อที่ให้ไอเดีย ในเรื่องของรายการที่ไม่มีในรายการของกรมบัญชีกลางเช่นการพ่นยา     หมอปรีชาในฐานะของกรรมการพัฒนาบริการที่รับงานมา   พยาบาลที่รับใส่ข้อมูล รวมทั้ง เป้ง  ตุ๊ก  ติ๋ววิไลวรรณ  หมอนภา  หมอประสงค์   รองศิริชัย  ประจบและน้องการเงินอีกสองคน  หมอหน่อย ห้องการเงินที่มีงานเพิ่ม  การหาข้อมูล   เราต้องประชุมอีกหลายครั้งค่ะกว่าจะเข้าที่และเข้าที(ไม่ค่อยแน่ใจค่ะ)