เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

          การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกจ่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติดังนี้

          1.   การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ เว้นแต่การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องการทำรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

          2.  การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิซื้อ หรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์จากสถานที่อื่นที่อยู่ในประเทศไทยตามม.12 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1

ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้) : 21 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 68548, เขียน: 21 Dec 2006 @ 10:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)