จัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุสมรรถนะแนวครูไสว อุ่นแก้ว


ครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จ. ศรีสะเกษ   สอนวิชาชีววิทยา  และ IS แนว RBL   นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบรรลุสมรรถนะ    ชมวิดีทัศน์ได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)