ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​วันที่8 ตุลาคม​ 2563

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดดัชนีรายชื่อ

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

จัดดัชนี

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

เรียงแฟ้มตามชื่อ

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

รู้การจัดการงาน

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)