บันทึกฝึกประสบการณ์ วันที่ 02/10/63

ในวันนี้ได้ทำการพิมพ์งานเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)