2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – infinite

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – infinite

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Infinite = ‘IN-fuh-nit’

Common Errors in English Usage Dictionary

INFINITE

When Shakespeare’s Enobarbus said of Cleopatra that “age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety,”

he was obviously exaggerating.

So few are the literal uses of “infinite”

that almost every use of it is metaphorical.

There are not an infinite number of possible positions on a chessboard,

nor number of stars in the universe.

Things can be innumerable (in one sense of the word) without being infinite;

in other words,

things which are beyond the human capacity to count them

can still be limited in number.

“Infinite” has its uses as a loose synonym for “a very great many,”

but it is all too often lazily used when one doesn’t want to do the work

to discover the order of magnitude involved.

When you are making quasi-scientific statements,

you do a disservice to your reader

by implying infinity when mere billions are involved.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)