บันทึกฝึกประสบการณ์ วันที่ 05/10/63

ในวันนี้ได้ทำการปรับแต่งหนังสือโครงการให้สมบูรณ์มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)