2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inferior than – inferior to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inferior than – inferior to

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary of Problem Words and Expression

Inferior than – inferior to

Although inferior than is widely used,

idiomatic usage decrees the proper expression to be inferior to.

This usage is not a matter of grammar but of idiom,

a speech form that is peculiar to itself:

“This automobile is inferior to (not inferior than) that one.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)