2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indention - indentation

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indention - indentation

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Indention = ‘in-DEN-shuhn’

ออกเสียง indentation = ‘in-den-TEY-shuhn’

Dictionary of Problem Words and Expression

Indention – indentation

These words mean “a cut, notch, or recess.”

Either spelling is correct.

Reference is usually to the setback from the margin

which appears in the first line of paragraphs as they are normally written or printed:

“The Indention of paragraphs was uniform through out the manuscript.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)