ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่52 (24 กันยายน 2563)

งานที่ทำก็คือ อำนวยความสะดวกผู้ที่มาใช้บริการ ติดต่อ/ตอบข้อซักถามประชาชนที่มาติดต่อเบื่องต้น เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์บุตร และเดินเอกสาร / ถ่ายเอกสารให้พี่ๆ

วัตถุประสงค์ของงาน

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาสอบถาม

2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา/คนพิการ/คนป่วย

3.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อรับเงินสงเคราะห์บุตรว่าต้องทำอะไรบ้าง

4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่พี่ๆได้มอบหมายให้ไปถ่ายเอกสาร

บุคคลที่มอบหมายงานให้คือ

1.พี่ปอ ผอ.สวัสดิการสังคม

2.พี่นก นักพัฒนาชุมชน

3.พี่อ้อ นักสังคมสงเคราะห์

และพี่ๆ (สำนักงานปลัด)

     ไปถึงอบต.ก็ได้เดินเดินมาหาเพื่อนบ้างไปคุยบ้างเพราะว่าพี่ๆยังไม่มีงานให้ช่วย และพอคุยเสร็จก็ได้มานั่งรองานที่พี่ๆจะมอบหมายให้ทำ และระหว่างที่นั่งทำงานก็นั่งคุยกับพี่ๆบ้างพักบ้าง และพอทำอะไรเสร็จก็นั่งทำงานต่อและหลังจากที่ทำงานเสร็จก็ได้นำเอกสารไปถ่ายบ้างพอถ่ายเอกสารเสร็จก็กับมานั่งที่โต๊ะทำงานก็นั่งเล่นบ้างรองานที่พี่ๆจะให้ช่วย และก็มีงานมาจ้าคือช่วยพี่ๆแยกแฟ้มงานที่จะนำไปให้แต่ละห้อง หลังจากที่แยกเสร็จก็ได้นำแฟ้มเสร็จก็มาทำงานต่อ บางทีก็เดินถ่ายเอกสารทั้งวัน

ผลที่ได้รับจากการทำงานในวันนี้

1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาสอบถาม

2.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา/คนพิการ/คนป่วย ว่าต้องใช้อะไรมารับเงินบ้าง

3.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อรับเงินสงเคราะห์บุตรว่าต้องทำอะไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้างที่จะนำมาทำเรื่อง

4.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารแต่ละห้องว่าต้องนำแฟ้มไหนไปห้องไหน และนำไปให้ใคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)