2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indepth - in depth

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indepth - in depth

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง in-depth = ‘IN-DEPTH

Common Errors in English Usage Dictionary

INDEPTH - IN DEPTH

You can make an “in-depth” study of a subject by studying it “in depth,”

but never “indepth.”

Like “a lot” this is two words often mistaken for one.

The first, adjectival, use of the phrase given above is commonly hyphenated,

which may lead some people to splice the words even more closely together.

“Indepth” is usually used as an adverb by people of limited vocabulary

who would be better off saying “profoundly” or “thoroughly.”

Some of them go so far as to say that they have studied a subject “indepthly.”

Avoid this one if you don’t want to be snickered at.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)