2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – Engine - motor

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16
180930-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Engine - motor

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง “ENGINE” = ‘EN-juhn”

ออกเสียง “MOTOR” = ‘MOH-ter’

Common Errors in English Usage Dictionary :

อธิบายว่า “ผู้ทำงาน เกี่ยวกับเครื่องยนต์

เรียกอุปกรณ์ ใช้กำลังไฟฟ้า “เพื่อหมุนติดเครื่่องยนต์”

ว่า คือ “motor(starting motor)

หากแต่ ช่างกล เรียก เครื่องยนต์นั้น ว่า “engine”

และ หล่อลื่นเครื่องยนต์ด้วย “lubricating oil

เรียกว่าเป็น “engine oil”

แต่ร้านค้า มักเรียกน้ำมันชนิดนี้ ว่า “motor oil”

คนอังกฤษ มักพูดว่า “go motoring on motorways”

เมื่อหมายถึง “ขับรถไปบนทางหลวง”

ขณะที่ US English ใช้สองคำนี้ สลับกันได้ เช่น

“You can buy a powerful engine for your motorboat.”

Collin COBUILD English Usage :

Machine - Motor - Engine

1. 'machine'

A machine is a piece of equipment which uses electricity

or some other form of power to perform a particular task.

...a washing machine.

I put the coin in the machine and pulled the lever.

2. 'motor'

When a machine operates by electricity,

you refer to the part of the machine that converts power into movement as the motor.

...a malfunctioning fan motor in the attic space of the building.

3. 'engine'

You do not use 'machine' to refer to the part of a vehicle that providesthe power that makes the vehicle move. This part of a car, bus, lorry, or plane is usually called the engine.

He couldn't get his engine started.

The starboard engines were already running.

You talk about the engine of a ship, but the MOTOR of a small boat.

Black smoke belched from the engine into the cabin.

We patched leaks, overhauled the motor, and refitted her.

Collin COBUILD English Usage :

ให้รายละเอียด การใช้ “machine” “motor” และ “engine

a machine” คือ อุปกรณ์ชื้นหนึ่ง

ใช้ ไฟฟ้า หรือ พลังงานแบบอื่น เพื่อให้ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น

“......a washing machine”

“I put the coin in the machine and pulled the lever.”

เมื่อใช้ “a machine” ให้ทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า

เป็นการอ้างอิงถึง “ส่วนของ ‘machine’ นั้น”

ที่ปรับเปลี่ยน พลังงาน ให้เป็นการเคลื่อนไหว เช้น “motor” เช้น

“.....a malfunctioning fan motor in the attic space of the building.”

อย่าใช้ “machine” เพื่ออ้างอิงถึง “ ส่วนของ ยานพาหนะ

ที่ให้พลัง อันจะทำให้พาหนะนั้น เคลื่อนที่

ซึ่งส่วน ของ รถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก หรือเครื่องบิน เช่นนี้

เรียกว่าเป็น “engine” เช่น

“He couldn’t get his engine started.”

“The starboard engines were already running.”

เมื่อกล่าวถึง “engine” หมายถึง ของ เรือขนาดใหญ่

สำหรับ เรือขนาดเล็ก เรียกว่า เป็น “the motor” เช่น

“Black smoke belched from the engine into the cabin.”

“We patched leaks, overhauled the motor, and refitted her.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)