2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – Endless – innumerable/innumerous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

180929-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Endless – innumerable/innumerous

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง “ENDLESS” = ‘END-lis’

ออกเสียง “INNUMERABLE”= ‘ih-NOO-mer-uh-buhl’

ออกเสียง “INNUMEROUS” = ‘ih-NYOO-mer-uhs’

Dictionary of Problem Words and Expressions:

อธิบายว่า สามารถใช้ “endless” และ “innumerable” แทนที่กันได้

ถึงแม้ ทั้งสองคำจะมี ความหมายแตกต่างกัน

โดย“endless” ที่ออกเสียงเน้นคำแรก “end-lis”

หมายถึง

without an end” “boundless” “interminable” “continuous” เช่น

“The endless prairie stretched before his eyes.”

“During his recent illness, he felt that his pain was endless.”

“The workmen are replacing an endless conveyor belt.”

ส่วน “innumerable” ออกเสียงเน้น พยางค์ สอง “noo” หรือ “nyoo

หมายถึง

too many to count” “countless” “numberless” เช่น

“The daisies in that huge field were innumerable.”

หน้าที่ของ แม่บ้าน อาจจะดูเหมือนว่า “endless

หากแต่ ไม่น่าจะถึงขนาด “innumerable

ใบไม้ที่มีอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง อาจดูเหมือน “innumerable

หากแต่ ไม่เป็นถึงขนาด “endless

และ เกล็ดหิมะ ที่ตกสู่พื้นตอนมีพายุฤดูหนาว

ไม่มากถึงขนาด “innumerable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)