๘๔๘. ภาระหน้าที่


ภาระหน้าที่

ในสมัยปัจจุบันนี้ ยุคศตวรรษที่ ๒๑...เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายบนโลกแห่งการทำงาน เนื่องมาจากสาเหตุมีเทคโนโลยีเข้ามาให้ผู้คนได้สัมผัส...แต่ในการได้รับสัมผัสจากเทคโนโลยี แทนที่จะใช้ประโยชน์จากการได้ใช้ที่ดี กลับนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องกันสักเท่าไหร่...ในความเป็นจริงหากเข้าใจอะไรในสิ่งที่ถูกต้องก็จะทำให้สังคมการทำงานน่าอยู่ มีความสุขต่อสุขภาพชีวิตของการทำงาน...แต่บางทีสิ่งที่เป็นจริงนั้น มันไม่ใช่เลย แต่ในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น ทำให้คนทำงานประจำต้องมีความอดทน ๆ ในสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น

การเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้น สำคัญมากต่อการทำงาน หากมีความเข้าใจจริงในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ ได้มีการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ไม่มีอคติต่อกัน ไม่มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพราะนี่คือ หลักการของการทำงานราชการ อย่ากระทำตนเพื่อตนเอง หากนึกถึงประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลัก ก็อย่าได้กลัว หากมีปัญหาต่าง ๆ ควรพยายามหาทางแก้ไขให้ได้ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม...นี่คือ หน้าที่ต่อการที่ได้มาปฏิบัติงานของทางราชการ

หากการทำงานด้วยความถูกต้อง แต่ไม่ถูกใจคนนั้น เป็นธรรมดาที่จะต้องถูกกล่าวหา ว่าร้ายต่อคนปฏิบัติ เพราะเนื่องจากไม่ถูกใจของเขา แต่สำหรับคนมีหน้าที่ ต้องถึงหลักการ เหตุผล กฎหมายที่รองรับให้ได้ เพราะจะได้เป็นหลักให้ยึดถือในการทำงานตามภาระหน้าที่...ควรตอบโจทก์ของทางด้านกฎหมายให้ได้

สิ่งหนึ่งที่ทำงาน บางคนอาจหลงลืมตนไปว่า การทำงานต้องมีความสามัคคีกัน ไม่สร้างความแตกแยก หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ควรพูดคุย หรือถามสาเหตุ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้กันและกัน มิควรนำไปกล่าวหากันในภายหลัง เพราะนั่นคือ การสร้างความแตกแยก และมิใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด...มิควรป้ายสี ใส่ไข่กันข้างหลัง มิควรเป็นอย่างยิ่ง หากกระทำจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายต่อการทำงานก็เป็นได้ การพูดคุยกัน เป็นการแก้ปัญหาด้วยเหตุ ด้วยผล มิควรตั้งธงว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้องเสมอไป ควรว่ากันด้วยเหตุและผลในการทำงาน เพราะทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ภาครัฐมอบหมายมาให้ปฏิบัติงานกันทั้งนั้น และทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศชาติโดยรวม มิใช่กฎหมายของใครคนใดคนหนึ่ง...

สิ่งที่ควรสร้างในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย สิ่งนั้นคือ การสร้างระบบในการทำงานให้เกิดความเป็นธรรม ต่อทุกคนและส่วนรวมให้มากที่สุด

**************************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเลขบันทึก: 682292เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2020 11:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2021 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

คหสต. “ภาระหน้าที่” คำนี้ขอบข่ายใช้ในองค์กรประเภทใด เช่น องค์กรราชการ หรือ องค์กรเอกชน หรือ องค์กร NGO หรือองค์กรอิสระ หรือ ศาล หรือ รัฐบาล เพราะ ตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใช้คำใหม่ว่า “หน้าที่และอำนาจ” แทนคำเดิม ๆ “อำนาจหน้าที่” ที่ใช้เขียนเป็นบทบัญญัติในกฎหมายต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษหากเป็นหน้าที่และอำนาจของราชการ จะใช้คำว่า “Authority” (มีอำนาจตามกฎหมาย : Power) แต่หากเป็นบทบาทขององค์กร (ในนามของตัวองค์กร) อาจใช้คำว่า Task หากเป็นตัวบุคคล (ปัจเจกชน) อาจใช้คำว่า Duty & Responsibility งานเอกชน ใช้คำว่า Jobมันมีนัยยะความหมายที่น่าสนใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี