630806

ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลครัวเรือนของ ชุมชน กั่งบั๋ย เพื่อทำแผนที่เดินดิ และ ทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

รับลงทะเบียนสวัสดิการเด็กแรกเกิด

รับลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ของ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)