หัวใจของเราเท่านั้นที่รู้

ความสุขทางโลก

เราค้นหาเมื่อไหร่...ตอนไหน

ก็ค้นเจอหาเจอ

แต่ความสุขสงบ...เช่นนี้

คนบางคน...ค้นหามาทั้งชีวิต

ก็ค้นไม่เจอ...หาไม่เจอ

และตายเปล่าไป...อย่างน่าเสียดาย

ความสุขสงบเช่นนี้

มันซ่อนอยู่ที่นี่

หัวใจของเราเท่านั้น...ที่รู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)