ธรรมผุด

ข้อธรรมที่ผุดขึ้นมาจากสมาธิ

หากเกิดขึ้นแล้ว...ทำให้เกิดปัญญา

และใช้งานได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (0)