GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ( ๒ )

ข้อสรุปจากการประชุม เพื่อพัฒนางานการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ

การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

 เช้านี้ ท่าน รศ. เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้โทรมาแจ้งถึงผลประชุมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทบทวนแนวทางการบริการวิชาการแก่สังคม ที่คณะกรรมาธิการงบประมาณ เสนอแนะ และ ตามแนวทางที่ สมศได้ปรับเปลี่ยน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา

 โดยสรุป ตัวแทนจากคณะวิชา และ หน่วยงาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน ( http://gotoknow.org/archive/2005/11/08/23/36/56/e6682) โดยมีการ " ลปรร" กันอีก และ ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาร่วมกัน ความคืบหน้าจะเรียนเสนอให้ทราบอีกครั้งครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 6792
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)