การประชุมบริษัทครั้งที่1

จัดตั้งบริษัทและจัดแบ่งหน้าที่การทำงาน

รายงานการประชุม

บริษัท Lucky

   จัดแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบเมื่อวันที่7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวีณาความเห็น (0)