คุ้มครองแรงงานชุมพร
สสค.ชุมพร สสค.ชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สสค.ชุมพร

การจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงาน


"สืบเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการพัฒนามากขึ้นและมีการนำวัตถุดิบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารเคมีล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานที่ทำงานโดยอาจทำให้เกิดโรครุนแรงเฉียบพลันและเรื้อรังได้ "

          การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพพนักงาน  เป็นการติดตามสภาวะสุขภาพของพนักงานแต่ละคน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการดูแลสุขภาพพนักงานจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ในการจัดบริการดูแลสุขภาพพนักงาน  และเฝ้าระวังโรคจากการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงจากการผลิต  และจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างคุ้มค่าตลอดจนสามารถนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

          นอกจากความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยคุกคามในกระบวนการผลิตแล้วปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ควรละเลย เพราะการที่พนักงานได้รับการดูแลให้มีสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะผลตอบแทนที่ได้รับก็คือผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและอัตราการขาดงานเนื่องจากความเจ็บป่วยที่ลดลง  นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากพนักงานเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอีกด้วย  ผู้รับผิดชอบงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานสามารถนำข้อมูลตลอดจนการพิจารณาเลือกรูปแบบบริการการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และได้มีกฎกระทรวงออกมาเพื่อกำหนดให้สถานประกอบกิจการมีการตรวจสุขภาพพนักงาน ตามกฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน  พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2547

                                       นรินทร์  แก้ววารี

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6788เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2005 10:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 17:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

มีคู่มือการตรวจ-แนวทางการตรวจไหมครับ จะแนบหนังสือถึงเจ้านายซักหน่อย มีข้อมูลสนับสนุนให้เจ้านายดูเจ้านายจะได้มองเห็นถึงความสำคัญไงครับ


บริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตรวจสุขภาพทุกรูปแบบ
สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ Advance Check up 086-363-8407

บริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

และมีเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทุกรูปแบบ

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ อุดร เฮลตี้แล็บ 042-323928

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี