eoffices

แนะนำระบบสำนักงานอัตโนมัติ

เพื่อใช้ในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน


เว็บไซต์ตัวอย่าง https://eoffice.kotchasan.com

ดาวน์โหลดระบบ ได้ที่ https://github.com/goragod/eof...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน eofficeความเห็น (0)