วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Thai journal of hospital pharmacy)

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยนำเสนอบทความในรูปแบบของ นิพนธ์ต้นฉบับ (original research articles), บทความเกี่ยวกับโรคและยาใหม่ , บทความการวินิจฉัยทางเภสัชกรรม (pharmaceutical diagnosis) และบทความการศึกษาต่อเนื่อง (continuing pharmaceutical education : CPE)  

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://www.thaihp.org/index.p...

WU OPAC : http://opac.wu.ac.th/Catalog/B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)