สิ่งเล็กเล็กในห้องสมุด : หัวใจของนักปราชญ์ คือ หัวใจของการอ่าน

หัวใจนักปราชญ์ คือ  หัวใจของการอ่าน เพราะการอ่านทำให้ เรา ?รู้จังฟัง ฟังหัวใจของตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้อ่าน ฟังคนอื่นว่าเขาคิดอย่างไร เหมือนหรือต่างจากเราในแง่มุมไหนบ้าง     ?รู้จักคิด เมื่อได้อ่านทำให้เรารู้จักคิด คิดจากสิ่งที่เราอ่าน ❤รู้จักถาม ถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากการอ่าน ถามคนอื่นเมื่อเราไม่เข้าใจ ?รู้จักเขียน เมื่อเราได้อ่าน ทำให้เรารู้จักเขียน เขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ข้อคิดที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ หรือแบ่งปันแนะนำให้กับคนอื่นๆได้??การอ่านถือเป็น ?"สุ จิ ปุ ลิ???❤? รู้จัก ฟัง คิด ถาม เขียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งเล็กเล็กในห้องสมุดความเห็น (0)