เชิญชม "กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ของเมืองไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มิถุนายน 2563

 เชิญชม “ กัญชง พืชเศรษกิจใหม่ของเมืองไทย””

เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ดำเนินรายการ : ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และ นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์  

วิทยากรรับเชิญ :

  • เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช                                           ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  • คุณเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)