ชีวิตที่พอเพียง 3711. เราเป็นคนรวย


หนังสือ เราเป็นคน — รวย ในชุด ธรรมะใกล้มือของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ    เป็นปาฐกถาธรรมอบรมพระธรรมทูต ในปี ๒๕๑๐ ที่เพิ่งถอดเทปจัดทำเป็นรูปเล่มเป็นครั้งแรก    สอนวิธีเป็นอยู่แบบคนรวย    ที่ผมตีความว่า ให้อยู่แบบสมถะ    แต่ท่านสอนให้อยู่อย่างสันโดษ    รวยอริยทรัพย์    ส่วนทรัพย์ทางวัตถุมีเท่าที่จำเป็น    ซึ่งผมตีความต่อว่า เพื่อไม่ให้ยึดติดวัตถุ    แล้วมีความทุกข์เมื่อเทียบกับคนอื่น

แต่ท่านบอกว่า การยึดติดวัตถุทำให้ไม่รู้จักพอ   

รวยทางโลก คือรวยโลกียทรัพย์    รวยทางธรรมคือรวยอริยทรัพย์    โลกียทรัพย์เป็นเรื่องกิน กาม เกียรติ    ส่วนอริยทรัพย์เป็นเรื่องการลด ละ เลิก    เป็นเรื่องของความว่าง ความสว่าง ความสงบ   

มหาเศรษฐีฝ่ายโลกียทรัพย์มุ่งสะสม    มหาเศรษฐีฝ่ายโลกุตรทรัพย์มุ่งแจกจ่าย แบ่งปัน        

วิจารณ์ พานิช

๖ พ.ค. ๖๓                                                                                                                                                                                          


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)